Bond Moyson Careers and Employment

What is it like to work at Bond Moyson?

3,7Work/Life Balance
3,6Salary/Benefits
3,0Job Security/Advancement
3,3Management
3,4Culture
4,0
Veel opzoeken, houden aan de RIZIV-regels
Written by Administratief medewerker (Former Employee) from Kortrijk on 27 February 2019
Bij het RIZIV heb je 1 regel met 100 uitzonderingen, dat is soms niet te onderschatten.
Prosopvang kinderen tijdens de vakanties, centraal gelegen in Kortrijk
See all 20 Bond Moyson reviews