Ethias
Get weekly updates, new jobs, and reviews

About Ethias

Ethias verzekert ook uw carrière!

Ethias is een van de belangrijkste spelers in de Belgische verzekeringswereld. Onze werkorganisatie is soepel en interne mobiliteit staat centraal in ons humanresourcesbeleid.


"Bedrijfsgeest", "respect voor elkaar" en "engagement": het zijn sleutelwoorden in de relatie met onze medewerkers. In ruil voor hun
 – more...  engagement kunnen onze medewerkers aan de slag in een boeiende job met vele ontplooiingsmogelijkheden en een motiverend carrièreplan.

Naast een dynamische werkomgeving bieden wij u een bezoldiging die in verhouding staat tot uw expertise in de functie, een interessante package, voordelen op onze verzekeringsproducten, een permanente loonsevolutie en een regelmatige follow-up van uw competenties.
Ethias assure aussi votre carrière !


Ethias est un des acteurs les plus importants dans le monde de l'assurance belge. Notre organisation de travail est souple et la mobilité interne est au coeur de notre politique des ressources humaines.


Les notions d'esprit d'entreprise, de respect des autres et d'engagement occupent une place majeure dans notre relation avec nos collaborateurs. En échange de leur engagement, nos collaborateurs se voient offrir un travail passionnant, offrant de nombreuses possibilités de développement et un plan de carrière motivant.


Outre cet environnement de travail dynamique, nous vous offrons une rémunération à la hauteur de votre expertise dans la fonction, un package intéressant, des avantages sur nos produits d'assurance, une évolution salariale constante et un suivi régulier de vos compétences.

 – less

Ethias, Topwerkgever Limburg 2013