FEDASIL
Get weekly updates, new jobs, and reviews

Questions and Answers about FEDASIL

See questions about

Ask a question

Your question will be posted publicly. Please don't submit any personal information.Guidelines
The best questions are directly relevant to FEDASIL.
  • What is the work environment and culture like?
  • How are the working hours?
  • What are some tips for doing well in the interview?

2 questions

Ik ben initieel bij fedasil gaan werken voor de leuke werksfeer en fijne collegas die ik in een ander centra wel leerde kennen.

Answered 17 October 2019

Bied ondersteuning aan personeel indien er om gevraagd wordt.
Laat centrumdirecties niet standaard alles in de doofpot steken , als diensthoofden hun werk niet doen.

Dit brengt een negatieve kwaliteit met zich mee dat het hele centrum benadeeld en de reputatie van het bedrijf. Mond aan mond reclame blijft een belangrijke factor (ook bij bewoners). Bied mensen ondersteuning waar nodig en onderneem actie van hogerhand "waar nodig" zodat dit de kwaliteit en totaalbeeld van Fedasil niet aantast.

Answered 17 October 2019
Please note that all of this content is user-generated and its accuracy is not guaranteed by Indeed or this company.