Federale Politie

De Federale en de Lokale Politie vormen samen de Geïntegreerde Politie.
Zij is opgericht bij de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
Beide niveaus zijn autonoom maar werken nauw samen en zijn complementair. Er bestaat geen enkele hiërarchische band tussen hen.
Het federaal niveau bestaat uit de federale politie en het lokale niveau uit lokale politiezones.

Claimed Profile