Infano VZW
Get weekly updates, new jobs, and reviews

Infano VZW Careers and Employment

About us
Infano vzw zet zich elke dag in om kinderen de beste zorgen te geven in groepsopvang, gezinsopvang, buitenschoolse- en binnenschoolse opvang en bedrijfsopvang en dit aan niet-schoolgaande kinderen, baby’s en peuters enerzijds; en aan schoolgaande kinderen, kleuters en lagere schoolkinderen anderzijds.

Met kwaliteitsvolle opvang wil Infano vzw, door
 – more... middel van gerichte opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering, zowel het kind als de ouder bijstaan in de opvoeding van het kind. Door de stimulerende activiteiten in de opvang krijgen de kinderen extra ontwikkelingskansen.

Het pedagogisch kader draagt bij tot de concretisering van de missie van Infano vzw: ‘Samen met partners, voor elk kind, ongeacht zijn beperkingen en afkomst, kwaliteitsvolle opvang realiseren’.
 – less
See Why Join Us

What is it like to work at Infano VZW?

4,0
Work/Life Balance
3,3
Salary/Benefits
2,8
Job Security/Advancement
2,5
Management
3,5
Culture

What did candidates say about the interview at Infano VZW?

Interview experience
Based on 5 interviews
Favorable
Interview difficulty
Based on 5 interviews
Difficult
Interview process length
Not yet available
See Infano VZW interviews