Komma vzw
5,0 out of 5 stars.
Write a review

About Komma vzw

Vzw Komma organiseert kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar in initiatieven buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. Vzw Komma biedt ook vorming, ondersteuning en advies aan andere organisatoren. Vzw Komma heeft 150 medewerkers die verspreid zijn over meerdere locaties in gans Vlaanderen. Vzw Komma heeft als doel om kwaliteitsvolle – 

Wie zijn wij?

Vzw Komma organiseert kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar in initiatieven buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven. Vzw Komma biedt ook vorming, ondersteuning en advies aan andere organisatoren. Vzw Komma heeft 150 medewerkers die verspreid zijn over meerdere locaties in gans Vlaanderen. Vzw Komma heeft als doel om kwaliteitsvolle kinderopvang uit te bouwen, met grote aandacht voor het pedagogische aspect. Vzw Komma stelt de kinderen centraal omdat zij het beste verdienen.

Onze visie

Omdat kinderen het beste verdienen en centraal staan, werkt elke medewerker van Komma vzw binnen zijn opdracht volgens de onderstaande waarden: * creatief handelen in de pedagogische werking waarbij een gevarieerd aanbod van spel en expressie wordt aangeboden aan kinderen zodat zij zich continu kunnen ontplooien. * respect voor de eigenheid van elk kind zodat alle kinderen zich thuis kunnen voelen en ouders zich gewaardeerd weten. * openheid in communicatie zodat op alle niveaus kennis wordt verspreid en de samenwerking wordt geoptimaliseerd. * betrokkenheid van iedereen die mee gestalte geeft aan de werking. * continue gedrevenheid tot verbetering en innovatie met een duidelijke gerichtheid op de kwaliteit van de kinderopvang.

Onze missie

Komma vzw organiseert in eigen beheer alle vormen van kinderopvang voor kinderen tot twaalf jaar. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan eigen kinderopvanginitiatieven en dezen van derden. Komma vzw geeft gericht en op maat advies met als doel kwaliteitsvolle en excellente pedagogische dienstverlening uit te bouwen.
Tell us how to improve this page
What would you add or change?