Get weekly updates, new jobs, and reviews

Wat zou jij het management van OCMW aanraden om te voorkomen dat mensen weggaan?

3 answers

Teamwork is verre van zoek
Samen een oplossing zoeken

Vriendelijkheid,waardering en een luisterend oor!!!

Er moet geïnvesteerd worden in het personeel. Opleidingen, efficiënte, vertrouwen, samenwerking en betere communicatie zijn werkpunten.

Help job seekers learn about the company by being objective and to the point.
Your answer will be posted publicly. Please don't submit any personal information.Guidelines
Please note that all of this content is user-generated and its accuracy is not guaranteed by Indeed or this company.