Securex
Get weekly updates, new jobs, and reviews

Wat zou jij het management van Securex aanraden om te voorkomen dat mensen weggaan?

2 answers

Wervingsreserve aanleggen om ziektes, zwangerschappen, Vakanties, loopbaanonderbreking te kunnen opvangen.

Beter HR beleid en luisteren naar wat er op de werkvloer speelt
Bij hervatten na burn-out niet terug zelfde dossiers aan die persoon geven en beter opvolgen en ondersteunen zodat herval vermeden kan worden.

Zelfde aanpak ongeacht de leeftijd aub.

Meer belang geven aan goede teamsfeer en teamleiding hierin trainen zodat betere sfeer problemen voorkomt en mensen met plezier gaan werken en blijven werken.


Meer respect tonen naar de mensen op de werkvloer.


Mensen die goed werken ook al eens extra belonen of aanmoedigen.

Help job seekers learn about the company by being objective and to the point.
Your answer will be posted publicly. Please don't submit any personal information.Guidelines
Please note that all of this content is user-generated and its accuracy is not guaranteed by Indeed or this company.