Get weekly updates, new jobs, and reviews

ZNA Careers and Employment

About us
ZNA omvat in en rond Antwerpen drie algemene en zes gespecialiseerde ziekenhuizen. In 2007 werd de fusie gerealiseerd van alle ZNA instellingen (op uitzondering van het ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg) en ontstond zo het grootste Belgische fusieziekenhuis dat circa 2.500 bedden telt. ZNA staat voor kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg.

De
 – more... invloedssfeer van ZNA strekt zich uit over 32 gemeenten. Hiermee worden potentieel ruim 1 miljoen inwoners bereikt. In Antwerpen, naar het aantal inwoners veruit de belangrijkste stad, behaalt ZNA een patiëntenaandeel van 44%.

Bij ZNA werken 7.000 mensen, waaronder 2.650 verpleegkundigen, 550 verzorgenden en een 600-tal artsen. Deze medewerkers verzorgen dagelijks ongeveer 7.000 patiënten. Met jaarlijks ruim 1 miljoen consultaties, labonderzoeken en medische beeldopnames en zo’n 75.000 opnames is ZNA de grootste zorgverstrekker in België. Op Europees niveau zit onze ziekenhuisgroep in de toptien.


In een grootstad als Antwerpen heeft ZNA bij uitstek een sociale rol. Sinds de start van ZNA is de sociale toegankelijkheid van de zorg er in alle ZNA-ziekenhuizen op vooruitgegaan. Daarvan getuigen ook alle organisaties van kansarmen, waarmee ZNA permanent overlegt en bijstuurt waar nodig. Zo heeft de invoering van de waarborgregeling ervoor gezorgd dat mensen van wie de papieren niet in orde waren, nu systematisch in orde zijn/worden gebracht.
 – less
See Why Join Us

What is it like to work at ZNA?

3,9
Work/Life Balance
3,8
Salary/Benefits
3,6
Job Security/Advancement
3,5
Management
3,7
Culture

What are people saying about the leadership at ZNA?

88%
of employees approve of CEO’s performance
CEO Approval is based on 16 ratings

What did candidates say about the interview at ZNA?

Interview experience
Based on 9 interviews
Average
Interview difficulty
Based on 9 interviews
Medium
Interview process length
Based on 9 interviews
About a week
See ZNA interviews