Persbericht

  • Vraag naar douaneambtenaren in België afgelopen jaar sterk toegenomen
  • Groot-Brittannië heeft voldoende douanepersoneel, in Frankrijk en Nederland een tekort

Brussel, 7 februari 2022 - De Brexit heeft in 2021 geleid tot een aanhoudende stijging van de werkgelegenheid bij de douane. Dat concludeert Indeed, wereldwijd en in België de grootste vacaturesite, op basis van het aantal geplaatste vacatures op de website. In februari vorig jaar rapporteerde Indeed als gevolg van de Brexit ook al een forse toename van het aantal vacatures bij de Belgische douane.

“In vrijwel elke sector is op dit moment sprake van een tekort aan personeel. Bij de douane zien we naast de krappe arbeidsmarkt nog een duidelijk oorzaak voor het aantal vacatures, namelijk de Brexit”, zegt Arjan Vissers, verantwoordelijk voor de strategie bij Indeed. Het aantal vacatures bij de Belgische douane nam in aanloop naar de Brexit al toe met 47 procent. In 2021, het jaar na de officiële uittreding uit de Europese Unie, nam het aantal banen nog eens toe met 67 procent. “De stijging moet wel worden gezien in de context van een algemeen herstel van de arbeidsmarkt. Het totale aantal banen in België is toegenomen toen de arbeidsmarkt zich na de corona-uitbraak weer herstelde.”

“De invoer van nieuwe regelgeving rondom de import uit en export naar het Verenigd Koninkrijk heeft een aanhoudende stijging van het aantal banen bij de douane tot gevolg gehad”, zegt Vissers. “Douaneambtenaren zijn onder andere verantwoordelijk voor het toezicht op de in- en doorvoer van goederen, waaronder ook online bestellingen vanuit en naar het Verenigd Koninkrijk. Een tekort aan personeel bij de douanes kan vervelende gevolgen hebben voor zowel het bedrijfsleven als de consument, zoals vertragingen.”

Groot-Brittannië heeft goed geanticipeerd

In Groot-Brittannië, waar vorig jaar sprake was van een stijging van 270 procent, is dit jaar sprake van een daling van bijna zeven procent van vacatures voor douane banen. Vissers: “Groot-Brittannië lijkt goed te hebben geanticipeerd op mogelijke verandering door toedoen van de Brexit”, zegt Vissers. “Zo verviervoudigde bijna het aantal vacatures in aanloop naar de Brexit, nu is sprake van een afname. Dit betekent dat de douane vorig jaar een uiterst succesvolle wervingscampagne heeft gehad of tot nieuwe inzichten is gekomen met betrekking tot noodzaak voor de hoeveelheid douaniers, waardoor nieuwe vacatures op dit moment niet nodig zijn.”

Stijging ook in Nederland en Frankrijk duidelijk zichtbaar

In Nederland en Frankrijk is, net als in België, sprake van een aanhoudende stijging van het aantal banen bij de douane. In 2020, het jaar in aanloop naar de Brexit, nam het aantal banen bij de Nederlandse douane al toe met 67 procent. In het afgelopen jaar was sprake van een stijging van 49 procent. In Frankrijk is dit respectievelijk 16 procent en 19 procent. “In zowel België als Nederland en Frankrijk is in de afgelopen twee jaar intensief geworven voor douaneambtenaren. Ondanks dat is nog steeds sprake van een flink tekort aan personeel en staan er nog volop vacatures open. Niet geheel toevallig zijn dit alledrie landen die veel importeren en exporteren van en naar het Verenigd Koninkrijk”, besluit Vissers.

Over Indeed

Indeed is de nummer 1-vacaturesite ter wereld1 en in België2, en helpt werkzoekenden in meer dan zestig landen en in 28 talen bij het vinden van miljoenen vacatures via de (mobiele) website of de Indeed-app. Maandelijks bezoeken meer dan 250 miljoen mensen Indeed voor het zoeken naar vacatures, het plaatsen van hun cv en het onderzoeken van bedrijven.3 Ga voor meer informatie naar be.indeed.com/about


1. Comscore, totaal aantal bezoeken, september 2021
2. Similarweb, totaal aantal bezoeken, januari 2022
3. Google Analytics, unieke bezoekers, februari 2020