This job has expired on Indeed
Reasons could include: the employer is not accepting applications, is not actively hiring, or is reviewing applications

Category Manager

Multipharma
Bruxelles-Capitale

Location

Bruxelles-Capitale

Full job description

Opdracht van de "Category Manager"

Je werkt een strategie uit voor de categorieën van producten die onder jouw verantwoordelijkheid vallen, voor de selectie van referentieproducten en/of producten ondersteund door MultiPHARMA, met het oog op het samenstellen van een kwalitatief, coherent en rationeel assortiment. Je rapporteert aan de "Head of Category Management".

1. Category & Product Portfolio Management

Bijdragen aan de strategie op vlak van het assortiment door het voorstellen van regels over grootte, kwaliteitscriteria en rentabiliteit voor de schoonheidsproducten en parafarmacie.

Bepalen van de positionering, prijs, promoties en de marge van elk product.

Beheren van het assortiment en het opvolgen van de performance van een product category.

2. Vendor Management

Partnerships met leveranciers opstarten en verder ontwikkelen, met het oog op het optimaliseren van de samenwerking voor de geselecteerde producten.

Onderhandelen van de aankoopvoorwaarden voor de referentieproducten en het opvolgen van de commercialiserin

3. Contract Management

Het formaliseren van onderhandelingen met leveranciers aan de hand van een standard contract.

4. Operational Management

De apotheken en de parafarmacien betrekken in het bepalen van de criteria waaraan het assortiment moet voldoen: begeleiden van overlegmeetings.

De apotheken en de parafarmaciën informeren en overtuigen over de gegrondheid van de gemaakte keuzes en hen helpen deze op een dynamische manier in de praktijk om te zetten, door ze bv. alle kwalitatieve, kwantitatieve en economisch relevante informatie te bezorgen.

Opmaken van een planogram.
JOUW PROFIEL
Naar welk talent zijn wij op zoek ?

Opleiding: Master economische / commerciele wetenschappen

Professionele ervaring : Een eerste werkervaring als Category Manager ( 2-5 jaar). Een ervaring in een retail omgeving is een must.

IT Kennis : MS Office + BI

Talenkennis : Tweetalig Nederlands – Frans

Gedragscompetenties

Overtuigingskracht : toont gedrag dat er op gericht is anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen voor bepaalde plannen of ideeën.

Analytisch denken : kan (complexe) problemen, processen of projecten opsplitsen in samenstellende delen.

Actief luisteren : toont belangrijke informatie op te pakken uit mondelinge mededelingen; vraagt door en gaat in op reacties, ook op non-verbaal gedrag.

Onderhandelingsvaardigheden : overlegt met partners met verschillende interesses met het oog op het bekomen van een overeenkomst. ONS AANBOD
Wat hebben wij te bieden ?

Een gevarieerde functie met verantwoordelijkheid

Een aantrekkelijk salaris met extra-legale voordelen

Een professioneel team en een stimulerende werkomgeving

Professionele uitdagingen met een impact op de ontwikkeling van de onderneming

Mogelijkheden tot professionele en persoonlijke ontwikkeling

Werken in een stabiele en gezonde onderneming

Werken in een bedrijf waar de volgende waarden belangrijk zijn : solidariteit, empathie, expertise.