This job has expired on Indeed
Reasons could include: the employer is not accepting applications, is not actively hiring, or is reviewing applications

Environmental Project Manager

DELHAIZE
Zellik

Location

Zellik

Full job description

Als Environmental Project Manager ben je de referentie binnen Delhaize op vlak van milieu. Je definieert de milieupolitiek op middellange termijn en ontwikkelt concrete acties in lijn met de algemene strategie van ons bedrijf: ‘Zero Waste Strategie’. Jouw verantwoordelijkheden − Je verleent advies betreffende milieu-onderwerpen binnen ons bedrijf. Je draagt projecten voor en coördineert acties met de verschillende departementen.

− Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van een jaarlijkse gedetailleerde milieustudie en coordineert specifieke delen van het sustainability rapport. Je volgt externe milieucoordinators op. − Je past de huidige ‘Zero Waste Strategie’ binnen ons bedrijf toe en vertaalt deze in concrete acties. Je lanceert nieuwe initiatieven en onderhoudt contacten met externe partners teneinde de verschillende mogelijkheden om afval optimaal te benutten, te onderzoeken en toe te passen.

− Je aligneert de politiek van Delhaize op vlak van verpakkingen met de door Comeos, de federatie voor Belgische handel en diensten, verstrekte informatie betreffende de wetgeving. Je informeert de betrokken afdelingen en leveranciers over innovatieve materialen en stemt af met hen wat toepasbaar is teneinde verpakkingen te verminderen, te hergebruiken of te recycleren. − Je volgt de evolutie in de milieuwetgeving op en waakt over de naleving ervan doorheen heel het bedrijf. Je verzorgt het beheer van de milieuvergunningen.

Jouw profiel − Je hebt een Master met een technische achtergrond en een relevante ervaring in een gelijkaardige functie, idealiter binnen de FMCG / distributie sector. − Je hebt een zeer goede kennis van milieu-wetgeving. − Je beschikt over een sterk communicatietalent en kan anderen motiveren en beïnvloeden. − Je bent pro-actief, autonoom en oplossingsgericht.

− Je kan je vlot uitdrukken in het Frans en in het Engels. Ons aanb... Please refer to StepStone in your application