This job has expired on Indeed
Reasons could include: the employer is not accepting applications, is not actively hiring, or is reviewing applications

Supply chain assistant fmcg sector

Unique
Zaventem

Location

Zaventem

Full job description

Doel:
De Assistant Logistiek/3PL is verantwoordelijk voor het zoeken naar en beantwoorden van alle mogelijke gestelde vragen en opgebrachte problemen vanuit de de interne en/of externe klant(en) waarvoor hij/zij de verantwoording heeft. Alsook het uitvoeren van algemene administratieve taken.

Taken:
  • Je staat in voor het een aantal administratieve taken :
  • Opvolging van werkzaamheden in magazijnen van logistieke dienstverleners
  • Opvolging van transporten (In & Outbound)
  • Assisteert bij : o Factuurcontrole
o Contractbeheer

o Opmaak van de 'sustainability' data / rapporteringen

o SAP implementatie

  • Klasseren van verwerkte gegevens (digitaal & papier archief)
  • Uitvoeren van data-analyses (bv. Kosten/baten analyse rechtstreekse toelevering van goederen in winkels versus toelevering van op platform)· Op een zo nauwkeurig mogelijke manier beantwoorden van alle mogelijk gestelde vragen van de interne en/of externe klant(en) na grondige analyse en de nodige opzoekingen via alle mogelijke systemen die tot zijn/haar beschikking staan
  • Bijhouden van de dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse KPI's & Logistiek gerelateerde files en alle rapporteringen volgens de van kracht zijnde afspraken en werkwijzen op de afdeling
Profiel
¿ Bachelor diploma logistiek

¿ Verantwoordelijkheidszin

¿ Goede kennis van MS-Office modules (in het bijzonder Excel) + Kennis in SAP

¿ Goede data-analyse skills (Analytische geest - cijfers kunnen ontleden en verbanden leggen, Secuur te werk gaan {precies en nauwgezet}, Problem solving - oorzaakanalyse kunnen opmaken, Vooruitdenkend zijn)

¿ Algemene taalvaardigheid : Nederlands, Engels & Frans

¿ Uitdrukkingsvaardigheid:
¿ Communiceert op een open & duidelijke wijze

¿ Uitleg geven aan de interne afdelingen om problemen uit te leggen zodat deze afdelingen het/de proble(e)m(en) kunnen oplossen

¿ Telefonische of direkte contacten naar de interne/externe klant, en interne afdelingen, inzake inwinnen van informatie en doorgeven van informatie

¿ Verantwoordelijk voor eigen acties en orde en netheid op de eigen werkruimte

¿ Verantwoordelijk voor het naleven van interne werkwijzen binnen de gestelde tijdslimieten en voor een nauwkeurige rapportering

¿ Eigen inzicht en logisch denken zijn noodzakelijk om gestelde taken tot een goed einde te brengen

¿ Verantwoordelijk voor het inachtnemen van de algemene regels ivm veiligheid en welzijn bij de uitvoering van de taken en bij het hanteren van arbeidsmiddelen (cfr. beeldscherm-werkzaamheden, ergonomie, ...)

Opleidingsniveau
Bachelor/Hoger niet univ KT/A1
Universitair/Master

Taalkennis
EN
NL
FR