Post your CV - It only takes a few seconds

Evi Van De Steene jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs

Medewerker facturatie new

 • Het team bestaat uit 23 medewerkers die instaan voor het controleren van de tarifering, het uitvoeren van de facturatie en het uitvoeren van de administratie…

Medewerker centrale sterilisatie

 • Hieronder valt o.a.functionaliteit van de instrumenten controleren en demonteren van de instrumenten in functie van optimale reiniging.

Jobstudenten verpleging

 • Je houdt van een uitdaging.
 • Je behaalt dit schooljaar het diploma van bachelor in de verpleegkunde of gegradueerd verpleegkundige of je bent reeds afgestudeerd…

Zorgkundige SP chronische

 • Je observeert symptomen en de fysieke en psychische reacties van de patiënten en bespreekt deze met de verpleegkundigen.
 • AZ Sint-Lucas & Volkskliniek.

Mobiele nachtverpleegkundige

 • Je voert een verpleegkundige anamnese uit, plant de nodige zorgen voor de patiënten, observeert en controleert de gezondheidstoestand van de toegewezen…

Stafmedewerker financieel beleid

 • Je ondersteunt de financieel directeur in de opmaak van de financiële regeling en de daaruit voortvloeiende financiële overeenkomsten.

Coördinator dienst spoedgevallen

 • Als coördinator op de dienst spoedgevallen sta je in voor het ondersteunen van de dienstverantwoordelijke bij het realiseren van kwalitatieve verpleegkundige en…

Verpleegkundige dienst dialyse

 • Je hebt interesse om je verder bij te scholen door deel te nemen aan de werkgroepen van het ziekenhuis en de vormingen van de nefrologische vereniging Orpadt.

Medisch laboratoriumtechnoloog - klinisch laboratorium - afd...

 • Je staat in voor de kwaliteit van de uitgevoerde analyses en testen.
 • Je communiceert de resultaten van de analyse aan de betrokken arts, klinisch bioloog of…

Verpleegkundige IZ

 • Je detecteert eventuele veranderingen in de toestand van de patiënt, rapporteert hierover aan de arts en anticipeert op crisissituaties.

Verpleegkundige SP - neurologie

 • Je bent mee verantwoordelijk voor een vlotte organisatie van de afdelingsgerichte taken.
 • Samen met jouw collega’s werk je mee aan een kwalitatieve patiëntenzorg…

Verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming

 • Je bedient de toestellen volgens de procedures en de richtlijnen van de arts.
 • Je observeert en controleert de gezondheidstoestand van de toegewezen patiënten…

Verpleegkundige eenheid beroertezorg / CCU

 • Je rapporteert aan de verantwoordelijke arts van de medische disciplines die instaat voor het zorgbeleid van deze patiënten.

Verpleegkundige dienst spoedgevallen

 • Tijdens de triage bestaat jouw taak eruit om de ernst van de situatie te beoordelen aan de hand van een wetenschappelijk geijkte triagemethode.

Verpleegkundige dienst oncologie / hematologie

 • Je voert een verpleegkundige anamnese uit, plant de nodige zorgen voor de patiënten, observeert en controleert de gezondheidstoestand van de toegewezen…
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email