Post your CV - It only takes a few seconds

Evi Van De Steene jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 24 jobs

Jobstudenten verpleging

 • Je houdt van een uitdaging.
 • Je behaalt dit schooljaar het diploma van bachelor in de verpleegkunde of gegradueerd verpleegkundige of je bent reeds afgestudeerd…

Medewerker centrale sterilisatie

 • Hieronder valt o.a.functionaliteit van de instrumenten controleren en demonteren van de instrumenten in functie van optimale reiniging.

Mobiele nachtverpleegkundige

 • Je voert een verpleegkundige anamnese uit, plant de nodige zorgen voor de patiënten, observeert en controleert de gezondheidstoestand van de toegewezen…

Zorgkundige SP chronische

 • Je observeert symptomen en de fysieke en psychische reacties van de patiënten en bespreekt deze met de verpleegkundigen.
 • AZ Sint-Lucas & Volkskliniek.

Stafmedewerker financieel beleid

 • Je ondersteunt de financieel directeur in de opmaak van de financiële regeling en de daaruit voortvloeiende financiële overeenkomsten.

Coördinator dienst spoedgevallen

 • Als coördinator op de dienst spoedgevallen sta je in voor het ondersteunen van de dienstverantwoordelijke bij het realiseren van kwalitatieve verpleegkundige en…

Verpleegkundige dienst dialyse new

 • Je hebt interesse om je verder bij te scholen door deel te nemen aan de werkgroepen van het ziekenhuis en de vormingen van de nefrologische vereniging Orpadt.

Medisch laboratoriumtechnoloog - klinisch laboratorium - afd...

 • Je staat in voor de kwaliteit van de uitgevoerde analyses en testen.
 • Je communiceert de resultaten van de analyse aan de betrokken arts, klinisch bioloog of…

Verpleegkundige SP - neurologie new

 • Je bent mee verantwoordelijk voor een vlotte organisatie van de afdelingsgerichte taken.
 • Samen met jouw collega’s werk je mee aan een kwalitatieve patiëntenzorg…

Verpleegkundige dienst oncologie / hematologie new

 • Je voert een verpleegkundige anamnese uit, plant de nodige zorgen voor de patiënten, observeert en controleert de gezondheidstoestand van de toegewezen…

Verpleegkundige IZ

 • Je detecteert eventuele veranderingen in de toestand van de patiënt, rapporteert hierover aan de arts en anticipeert op crisissituaties.

Verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming

 • Je bedient de toestellen volgens de procedures en de richtlijnen van de arts.
 • Je observeert en controleert de gezondheidstoestand van de toegewezen patiënten…

Verpleegkundige dienst spoedgevallen

 • Tijdens de triage bestaat jouw taak eruit om de ernst van de situatie te beoordelen aan de hand van een wetenschappelijk geijkte triagemethode.

Verpleegkundige dienst nefrologie - endocrinologie - cardiol... new

 • Je bent mee verantwoordelijk voor een vlotte organisatie van de afdelingsgerichte taken.
 • Samen met jouw collega’s werk je mee aan een kwalitatieve patiëntenzorg…

Verpleegkundige eenheid beroertezorg / CCU

 • Je rapporteert aan de verantwoordelijke arts van de medische disciplines die instaat voor het zorgbeleid van deze patiënten.

Get new jobs for this search by email