Post your CV - It only takes a few seconds
Page 5 of 127 jobs
CHU Saint-Pierre / UMC Sint-Pieter
Brussels
Easily apply
 • De arts moet erkend zijn als doctor in de genees heel en veroskunde of de wettelijke formaliteiten hebben vervuld me het oog op het bekomen van hun erkenning in…
CHU / UVC Brugmann
Brussels
Easily apply
 • Véritable expert en informatique décisionnelle, le Business Intelligence Analyst collecte les données et les transforme en informations et outils d’aide à la…
CHU / UVC Brugmann
Brussels
Easily apply
 • Uitoefenen van de activiteit op de sites Horta of Brien op basis van de noden van de kliniek, onder de toezicht van het Kliniekhoofd.
CHU / UVC Brugmann
Brussels
Easily apply
 • L’expert en Radiophysique Médicale/radiophysicien est un membre essentiel du SMN.
 • Il assiste les membres du service, et en particulier le chef de service (CS)…
CHU / UVC Brugmann
Brussels
Easily apply
 • Houden van raadplegingen en opvolgen van patiënten die op de Medische Dagkliniek van de sites Horta en Brien van het UVC Brugmann verblijven.
CHU / UVC Brugmann
Brussels
Easily apply
 • Het adjunct kliniekhoofd besteedt al zijn tijd aan de ziekenhuisactiviteiten en assisteert het kliniekhoofd en/of het diensthoofd.
CHU Saint-Pierre / UMC Sint-Pieter
Brussels
Easily apply
 • Le médecin devra être porteur du diplôme de Docteur en Médecine, Chirurgie et Accouchements ou avoir accompli les formalités légales en vue de l’obtention de…
CHU / UVC Brugmann
Brussels
Easily apply
 • De documenten met betrekking tot de ziekenhuisverblijven nakijken en de erin vervatte medische gegevens coderen in de taal zoals bepaald door de FOD…
CHU / UVC Brugmann
Brussels
Easily apply
 • Zorgen voor een goede telefoonontvangst (met gemak telefonische oproepen beantwoorden, positief en dynamisch zijn, oplossingsgericht zijn).
CHU / UVC Brugmann
Brussels
Easily apply
 • Vous analysez les procédures en vigueur et identifiez les besoins au sein des différents services de la direction opérationnelle pour lesquels une optimisation…