Bedrijven worden hippe werkplekken, medewerkers praten vaker over hun job en vragen zich regelmatig af of ze nog de juiste werkkeuzes maken. En wat blijkt? Velen voelen zich klaar om hun werk ook anders en beter aan te pakken. Bij Indeed voerden we internationaal onderzoek naar de ervaringen van meer dan 16.000 werknemers en managers uit 11 landen: Australië, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Nederland, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten – en de resultaten zijn verrassend. Welke zaken krijgen de meeste aandacht, en hoe komt dat? En hoe bereid jij je organisatie voor op een toekomst van beter werk? In ons rapport vind je tastbare inzichten die jou ongetwijfeld op weg helpen. 

De toekomst van werk in breed perspectief  

Over artificiële intelligentie bestaat vaak een eenzijdig beeld. Óf AI dreigt vele jobs op de helling te zetten, óf het zal mensen overbodig maken. Is dat ook hoe alle medewerkers hier wereldwijd over denken? En hoe bereiden zij zich voor op een toekomst met nieuwe technologieën? Onze studie naar De toekomst van werk toont aan dat de reële ervaringen op de werkvloer veel genuanceerder zijn. Wij luisterden naar wat werknemers en managers hierover vertellen en vroegen wat zij nodig hebben, als ondersteuning, bij alle veranderingen op de werkvloer.  

Naast AI peilden we ook naar hun houding tegenover diversiteit en inclusie, hun bereidheid en motivatie om nieuwe vaardigheden aan te leren en om met mensen uit verschillende generaties samen te werken. Welke effecten heeft dit, zowel voor hen als voor organisaties? Dankzij de vele gesprekken met duizenden medewerkers kwamen we tot boeiende en waardevolle inzichten. 

Internationale trends die de werkvloer veranderen 

Met onze grootschalige studie bij Indeed kregen we inzicht in opvallende verschillen en overeenkomsten tussen medewerkers, managers en HR-medewerkers wereldwijd. Hoe kijken zij naar de toekomst, en waarin verschillen ze ten opzichte van elkaar? Speelt leeftijd vaak een rol, of andere factoren zoals sector en bedrijfsgrootte?  

Mensen zeggen dat deze nieuwe golf van technologie een openbaring is. Dat is ook zo. Het gaat alles fundamenteel veranderen, maar je moet beseffen dat dit geen nieuwe technologie is."

- Matt Burney, Senior Strategic Advisor bij Indeed 

Generatieve AI is al lang geen nieuwe technologie meer, en robots evenmin. Al in 2013 werd voorspeld dat in de komende decennia 47% van de jobs zou verdwijnen, maar vele van deze jobs bestaan nog altijd.1 Daarom gaan we met dit onderzoeksrapport voorbij aan de hypes en zochten we naar tastbare inzichten waar je als organisatie effectief mee aan de slag kunt.  

Nieuwe kijk op beter werk voor iedereen  

Stel dat je te horen krijgt dat je job vervangen wordt door AI. Of dat je nieuwe vaardigheden moet leren om je job te behouden. Hoe reageer je dan? En wat doe je als organisatie om je medewerkers betrokken te houden? Het feit dat jobs veranderen of verdwijnen, doet nadenken over de vraag welke jobs waarde creëren. Een sluitend antwoord is er niet, maar feit is dat alle medewerkers bewuster op zoek gaan naar jobs waarin ze meer impact kunnen maken, zowel in hun eigen leven als binnen de maatschappij.  

1 Benedikt Frey, C. & A. Osborne, M., The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation, 17 september 2013. 

Download hieronder het rapport 'De toekomst van werk: wereldwijd onderzoek 2024' en ontdek hoe meer dan 16.000 werknemers, managers en HR-medewerkers over de toekomst van werk denken, en welke ondersteuning zij nodig hebben om zich voor te bereiden.