Werknemers die goed in hun vel zitten, hebben een grote invloed op je bedrijf. Onderzoekers van Oxford hebben de antwoorden van miljoenen Indeed-gebruikers geanalyseerd en ontdekten dat bedrijven met tevreden werknemers een hoger personeelsbehoud hadden, meer winst maakten en zelfs betere beursprestaties neerzetten. Vele bedrijven worstelen momenteel met de onzekere economische ontwikkelingen in België en de aanhoudende krappe arbeidsmarkt. Bedrijven die dan van welzijn op het werk een prioriteit maken, kunnen zich sneller en beter aanpassen aan nieuwe en onverwachte situaties. 

Wat betekent dat voor leidinggevenden? We vroegen zes welzijnsexperts om tips —  grote en kleine tips, voor zowel teams als individuen — om een betere werkplek te creëren.

Jan-Emmanuel De Neve, directeur van het Wellbeing Research Centre aan de universiteit van Oxford, en mederedacteur van het World Happiness Report

Ontdek wat werknemers het meest waarderen en focus je hierop: “Als we mensen vragen naar wat ze het belangrijkst vinden, zijn het vaak dingen die sommigen 'soft' zouden noemen die het hoogst scoren. Denk aan inclusie, samenhorigheid en vrienden hebben op het werk.”

Streef naar holistisch welzijn: “Als we Amerikanen vragen hoe tevreden ze zijn met hun leven, op een schaal van nul tot tien, dan is het antwoord gemiddeld 6,9. Voor een Fin is dat gemiddeld 7,8. We weten dat de Scandinavische landen hoger scoren op deze welzijnsvraag omdat ze meer jobzekerheid en goede gezondheidszorg bieden. We moeten streven naar zulke goede scores.”

Doe iets goeds voor anderen: “Dit klinkt misschien tegenstrijdig, maar een van de meest verrassende bevindingen uit het World Happiness Report is dat er in moeilijke tijden meer mensen als vrijwilliger aan de slag gaan en dat mensen elkaar meer helpen.”1

Monica Mo, oprichter en CEO van de sociale onderneming WellSeek

Wees een menselijk rolmodel: “Leid met transparantie en kwetsbaarheid. Laat je menselijke kant zien. Op die manier voelen anderen dat het oké is om fouten te maken en gewoon mens te zijn.”

Help werknemers om verandering te omarmen: “We willen verandering de baas blijven omdat verandering je uit balans kan brengen. Maar die behoefte houdt ons tegen. Overgave stelt ons in staat om verandering te accepteren en onze beste mogelijkheden te zien. Als managers en leiders moeten we werknemers ervan doordringen dat ze werkelijk deel uitmaken van de verandering en er niet alleen op reageren.”

Begrijp dat managers invloed hebben op iemands mentale gezondheid: “De duidelijkste signalen dat een werknemer ongelukkig is, zijn een gebrek aan energie en motivatie. Je ziet dat die persoon zijn of haar passie kwijt is. Een ander signaal is dat de werknemer geen aansluiting maakt met het team. Uit een recent onderzoek van The Workforce Institute blijkt dat 70% van de mensen het gevoel heeft dat hun manager net zoveel invloed heeft op hun mentale gezondheid als hun partner.” 2

Ian Sanders, auteur van 365 Ways to Have a Good Day: A Day-By-Day Guide to Living Your Best Life

Wees creatief, als een chef-kok: “De afgelopen jaren hebben we moeten leren omgaan met onzekerheid. Als mens hebben we soms het gevoel dat verandering betekent dat we de controle verliezen. Maar denk eens als een chef-kok. Die gebruikt steeds andere ingrediënten om iets te creëren. Wees speels en experimenteer. Bekijk verandering vanuit een ander perspectief.”

Stimuleer werknemers om van achter hun bureau te komen: “Werk kan eenzaam zijn. Het is erg belangrijk om contact te hebben met mensen, naar buiten te gaan en te genieten. Maak bewust een praatje met een barista of iemand die naast je zit. Maak een ommetje of loop naar de hal en weer terug. Of neem gewoon even pauze. Uit onderzoek bleek dat rechters die moesten beslissen over een invrijheidsstelling milder waren na een pauze. Dat zegt veel.” 3

Kijk regelmatig hoe het gaat met jezelf en je team: “Vraag: ‘Hoe voel ik me op dit moment?’ Maar wees realistisch: niemand voelt zich elke dag 100%. We zijn allemaal mens, dus wees je ervan bewust dat je de ene keer vol energie zit en een andere keer het liefst een bordje met 'niet storen' zou willen ophangen.”

Dr. Gabriella Rosen Kellerman, medeauteur van Tomorrowmind: Thriving at Work with Resilience, Creativity, and Connection — Now and in an Uncertain Future

Wees een optimistische maar pragmatische leider: Realistisch optimisme en anticiperen op positieve resultaten helpt ons gemotiveerd te blijven. We moeten af van het doemdenken. Met realistisch optimisme richten we ons op de weg vooruit.”

Wees een ruimdenkende probleemoplosser: “Ons cognitief aanpassingsvermogen bepaalt voor een groot deel hoe goed we omgaan met verandering. Het is ons vermogen om van het ene idee naar het andere te gaan, of van het ene analyseniveau naar het andere, zonder vast te lopen. Wanneer dingen overal om ons heen veranderen, houdt flexibiliteit de mogelijke uitkomsten open. Het helpt ons ook om kansen te herkennen.”

Maak contact met je team, al is het maar voor even: “Wat ons vaak blokkeert, is 'tijdgebrek', ofwel het idee dat we het te druk hebben om even contact te hebben met iemand. Maar uit het bestuderen van interacties tussen artsen en patiënten is gebleken dat je zelfs in een minuut een band kunt scheppen met iemand. Het is niet de alfa en omega van diepe relaties opbouwen op het werk, maar het draagt er wel aan bij.” 4

Bill Burnett & Dave Evans, professoren aan de universiteit van Stanford en de auteurs van Designing Your New Work Life

Omarm verandering radicaal voor meer veerkracht in turbulente tijden: “De krachtigste tool om om te gaan met disrupties, ofwel tijden waarvan je zegt dat 'dingen nooit meer hetzelfde zullen zijn', is acceptatie en leven in de realiteit.” 5

— Evans

Kijk verder dan individuele verschillen en houd het doel van de organisatie voor ogen: “Je collega's kun je niet veranderen, maar wel hoe je over ze denkt. Misschien is Fred een beetje eigenaardig en praat hij met niemand. En Debbie praat juist altijd, met iedereen. Accepteer ze gewoon zoals ze zijn en ga ervan uit dat jullie allemaal je best doen om de klus te klaren.” — Burnett

Onthoud dat een goede ingesteldheid uiteindelijk het belangrijkste is: “We zijn allemaal heel sociale dieren. Als ik met een groep ceo's praat, vertel ik hen dat het hun grootste morele plicht is om een gezonde, aardige persoon te zijn op het werk, geen eikel.” — Evans

[footnotes below]

1 Altruïstisch gedrag, zoals vreemden helpen, geld doneren, bloed geven en vrijwilligerswerk doen, heeft een positieve invloed op het welzijn van de weldoener volgens het 2023 World Happiness Report.

2 22% van de ondervraagden zei dat managers gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor het werkgeluk van hun directe ondergeschikten, volgens het 2022 Work Wellbeing Insights Report van Indeed.

3 “Aristoteles zei dat de mens een sociaal dier is. Een duidelijke vaststelling bij onderzoek naar welzijn is dat sociale banden een enorme rol spelen bij het bevorderen van ons welzijn. Eenzaamheid, daarentegen, vermindert dit dan weer.” — 2023 World Happiness Report

4 De Work Wellbeing Score van Indeed is gebaseerd op 11 welzijnsfactoren, waaronder 'een goede manager hebben'.

5“Het is aangetoond dat veerkracht een positieve invloed heeft op werktevredenheid en betrokkenheid, evenals op het algemeen welzijn.” — Harvard Business Review