Met interne mobiliteit geef je medewerkers de kans om door te groeien. Moderne interne mobiliteit houdt niet alleen een klassieke promotie (verticale mobiliteit) in. Ook het ontdekken van een nieuwe rol of functie op hetzelfde niveau (horizontale mobiliteit) kan net zo waardevol zijn voor jou als leidinggevende als voor je medewerkers. Hoe herken en erken je het juiste interne talent met groeipotentieel? In dit artikel ontdek je tips om personeelsleden in je eigen organisatie flexibel te laten doorstromen voor een beter carrièrepad en meerwaarde in je bedrijf.

Voordelen van interne mobiliteit

Vind je geen geschikte kandidaten? Misschien is het gevraagde talent al in je eigen bedrijf aanwezig, maar ben je je er niet van bewust. Als je jouw werknemers dan aanmoedigt om van functie of rol te veranderen, kan dit hen motiveren om door te groeien. Én: het is vaak verrassend om te zien hoe werknemers dan meer in hun mars hebben dan je aanvankelijk dacht. Met interne rekrutering verklein je de kans op personeelsverloop.

1: Sterker employer brand

De mogelijkheid van interne mobiliteit en loopbaanontwikkeling zijn pullfactoren voor potentiële kandidaten. Niet alleen als je dit vermeldt in je vacatures, maar ook door werknemers die vertellen hoe ze binnen eenzelfde organisatie al zijn doorgegroeid. En dat motiveert.

2: Positieve werkomgeving

In een omgeving werken waar werknemers zich thuis voelen? Dat draagt bij aan een positieve werksfeer en sterk moreel op het werk. Met interne mobiliteit vindt iedereen de juiste plek binnen de organisatie.

3: Professionalisering

Interne mobiliteit geeft je medewerkers de kans om in meerdere functies en afdelingen aan de slag te gaan en zo alle facetten van je bedrijf door en door te leren kennen. Tegelijkertijd ontwikkelen ze hun vaardigheden verder. Op die manier realiseer je een verregaande professionalisering van nieuwe medewerkers tot gedreven leiders die diepgaande kennis hebben van je organisatiestructuur en de uitdagingen op de werkvloer.

4: Flexibelere organisatie

Multi-inzetbare medewerkers die op verschillende posities in je organisatie passen, zorgen voor flexibiliteit in uitdagende tijden. Sterk intern talent kan je helpen om nieuwe afdelingen of business units uit te bouwen op een manier die vaak sneller en kostenefficiënter is dan het aanwerven van externe kandidaten.

Hoe talent in je organisatie herkennen?

Wie is geschikt voor interne mobilisatie? Als leidinggevende zijn er verschillende manieren om talent in je bedrijf te herkennen:

1: Ga op zoek naar high performers

Identificeer medewerkers die voortdurend werk van hoge kwaliteit afleveren en die in hun rol verder gaan dan strikt noodzakelijk. Dit zijn de medewerkers die wellicht het potentieel bezitten om extra verantwoordelijkheden op zich te nemen of zelfs een nieuwe, andere rol in je organisatie te vervullen.

2: Identificeer potentiële leiders

Zoek naar werknemers die sterke leiderschapskwaliteiten vertonen, zoals het vermogen om anderen te motiveren en te inspireren en effectief te communiceren. Deze werknemers hebben het potentieel om in verschillende afdelingen in je bedrijf een leiderschapsrol op te nemen met hun eigen leiderschapsstijl.

3: Blijf op de hoogte van nieuwe vaardigheden en ervaringen van talent

Identificeer tijdig nieuwe vaardigheden en ervaring die je medewerkers tijdens hun loopbaan bij je opbouwen. Vaste evaluatiegesprekken zijn het moment bij uitstek om af te toetsen waar je medewerkers tijdens de afgelopen periode in zijn gegroeid. Met een actuele database van die vaardigheden kun je op elk moment beter inschatten wie er geschikt is voor bepaalde openstaande functies in je bedrijf.

4: Vraag om feedback

Vraag aan teamleiders en collega’s om feedback. Daaruit haal je als leidinggevende inzichten in de sterktes en verbeterpunten van je medewerkers. Die kunnen helpen bij het identificeren van potentiële kandidaten voor interne mobiliteit.

Talent erkennen en interne mobiliteit stimuleren

Het erkennen en belonen van je medewerkers via interne mobiliteit vraagt om een doordachte aanpak die rekening houdt met de vaardigheden, voorkeuren en persoonlijke carrièredoelstellingen van de individuele medewerker. Als leidinggevende kun jij je medewerkers helpen om zich gewaardeerd en gesteund te voelen, terwijl je hen tegelijkertijd helpt om hun loopbaan binnen je organisatie te ontwikkelen. Enkele mogelijkheden om je intern aanwezige talent te erkennen en interne mobiliteit te stimuleren zijn:

Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden

Voorzie opleidingsprogramma’s voor ontwikkeling die verder gaan dan de 5 dagen jaarlijkse opleiding die vanaf 2024 wettelijk verplicht zijn. Bijkomende opleiding helpt je medewerkers om vaardigheden uit te diepen die niet alleen relevant zijn in hun huidige functie, maar die hen ook kunnen voorbereiden op meerdere andere rollen binnen je organisatie.

Mentorship en coaching

Je medewerkers toegang bieden tot interne of externe coaches is een waardevolle beloning die hen helpt met de groei en ontwikkeling van hun carrière. Overweeg om werknemers te koppelen aan ervaren collega’s of leidinggevenden in relevante departementen die begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Zo blijf je met je bedrijf ook op de hoogte over wat er leeft bij je talent en kun je korter op de bal spelen in het uittekenen van een pad voor interne mobiliteit.

Erkenning en feedback

Werknemers erkennen voor hun bijdragen en hen regelmatig feedback op maat geven over hun prestaties kan een krachtige beloning zijn. Je geeft daarmee ook het signaal dat je begaan bent met de individuele loopbaan van je talent. Toets ook regelmatig de wensen van je talent af en stippel samen een groeiplan uit dat past in je bedrijfsvisie en de persoonlijke doelstellingen voor groei en ontwikkeling van je medewerkers.