Efficiënt recruitment dankzij predictive hiring? Het kan. Je hr-teams zijn in de war for talent voortdurend op zoek naar de geknipte medewerker voor elke openstaande vacature. Traditionele rekruteringsmethodes zijn erg tijdrovend en leveren doorgaans weinig op. In dit artikel ontdek je wat predictive hiring is en hoe het je recruiters helpt om met minder inspanning de juiste kandidaten te vinden.

Wat is predictive hiring?

Predictive hiring is een data-driven of datagestuurde benadering van je recruitmentproces, waarbij je verschillende tools inzet om de potentiële prestaties en culturele match van kandidaten met je bedrijf in te schatten en te voorspellen. De filosofie achter predictive hiring is dat je de nauwkeurigheid en doeltreffendheid van je aanwervingsproces sterk kan verbeteren door al vroeg in je hr-funnel, vaak nog vóór een eerste sollicitatie, kandidaten te identificeren die de meeste kans zullen maken voor een specifiek functieprofiel. Dit gebeurt op basis van hun vaardigheden, ervaring, persoonlijkheidskenmerken en andere relevante data waarover je als werkgever beschikt. Vaak gebeurt dat met slimme software die op basis van kandidaatgegevens voorspellende analyses maakt, soms aangevuld met gegevens op basis van bijvoorbeeld assessments die kandidaten online invullen. Zo kunnen de AI-algoritmes een nauwkeurige inschatting geven van de meest geschikte kandidaten voor een bepaald profiel.

Ondersteuning van je recruiters

Het belangrijkste doel van predictive hiring is om je rekruteringsproces te vereenvoudigen. Met een structureel arbeidstekort en een vacaturegraad die in sommige sectoren bijna dubbele cijfers aantikt, is alle ondersteuning om het juiste talent aan te trekken meer dan welkom. Je hr-teams beschikken net zo min over voldoende tijd om elk cv grondig te screenen. Je recruiters moeten in korte tijd beslissen of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie en of de persoon in kwestie ook op langere termijn zal passen in je bedrijfscultuur, zonder zich te baseren op vooroordelen of andere subjectieve criteria. Dat is precies waar predictive hiring op basis van objectieve criteria bij kan helpen.

Voordelen van predictive hiring

Hieronder vind je 3 cruciale voordelen van predictive hiring voor je bedrijf:

Beslissingen op basis van objectieve criteria en meer diversiteit

Voor je recruiters is het moeilijk om hun onderbuikgevoel uit te schakelen. Hoewel ervaring met eerdere aanwervingen belangrijke inzichten biedt, kunnen hierdoor bepaalde vooroordelen inslijpen. Daarnaast ben je als leidinggevende sneller geneigd om medewerkers aan te nemen die een gelijkaardige achtergrond hebben en waarmee je je kan identificeren. Datagestuurde recruitmentsoftware oordeelt alleen op basis van de objectieve criteria die je op voorhand aangeeft. Zo krijgt je recruiter een realistische, neutrale inschatting die helpt om knopen door te hakken.

Snellere aanwerving en lagere aanwervingskosten per kandidaat

Met de juiste data doe je een slimme voorselectie die je hr-teams heel wat tijd bespaart. Een online screening op basis van cv-gegevens of een online test stelt je bijvoorbeeld in staat om kandidaten te filteren die al zeker niet voldoen aan je vereisten. Op die manier zorg je ervoor dat de kandidaten die je daadwerkelijk opbelt of uitnodigt voor een persoonlijk gesprek, een betere match zijn. Zo versnel je het recruitmentproces en breng je de algemene aanwervingskosten voor een nieuw teamlid naar beneden. Tegelijkertijd is de candidate experience dan aangenamer, met als gevolg dat topkandidaten minder snel afhaken.

Betere match van kandidaten met de functie en je bedrijfscultuur

Met predictive hiring verhoog je de kans dat je uiteindelijk het talent zal aannemen dat best bij je organisatie past. Werving op basis van datagedreven voorspellingen is de meest betrouwbare methode om werkprestaties te voorspellen. Als je predictive hiring slim implementeert als vast onderdeel van je bredere rekruteringsstrategie, bestaat je personeelsbestand op lange termijn uit sterke talenten die onderling goed op elkaar afgestemd zijn.

Uitdagingen van predictive hiring

Voorspellende aanwervingsmethodes op basis van harde gegevens zijn uiteraard niet de heilige graal die al je recruitmentuitdagingen in één klap kan oplossen. De integratie van predictive hiring in je overkoepelende recruitmentstrategie is essentieel. Welke assessments en cv-criteria neem je bijvoorbeeld mee voor de verschillende functieprofielen die je probeert in te vullen? De tools die je kiest, leveren enkel winst op bij een feilloze integratie met je bestaande hr-software.

Bouwen van een datagestuurd voorspellingsmodel

Hieronder alvast enkele populaire selectiecriteria voor predictive hiring. Ze kunnen dienen als bouwstenen voor je voorspellingsmodel:

  • Eerdere werkervaring van kandidaten
  • Behaalde diploma’s en diplomaresultaten
  • Universiteit, hogeschool of opleidingsinstituut
  • Resultaten van online vaardigheidstests
  • Uitslag van persoonlijkheidstests
  • AI-analyse van motivatiebrieven

 Met deze criteria ben je beter in staat om de productiviteit en het werkgeluk bij je nieuwe werknemers te meten.

Data en ervaring combineren

Predictive hiring en de automatisering van je interne processen vervangen je hr-mensen niet, maar ondersteunen hen net om hun taken efficiënter en lichter te maken. Met goed uitgerold data-driven recruitment trek je de beste kandidaten aan en zorg je voor meer diversiteit op de werkvloer, door selectie van talent op basis van objectieve en relevante criteria. Je hr-team mag zich daarbij zeker ook laten leiden door ervaring en intuïtie. De juiste combinatie van een objectieve analyse en menselijke vaardigheden tilt je recruitment naar een hoger niveau.