Het is veel makkelijker om lonen te vergelijken in plaats van loonpakketten. Dat is net ook de reden waarom werkgevers en werknemers vaak nog terughoudend zijn om looninformatie te delen1. Blind staren op loon, in plaats van op het volledige arbeidsvoorwaardenpakket, is namelijk de belangrijkste reden waarom werkgevers intern niet over loon willen communiceren2. Houdt dit hen tegen om transparanter over loonpakketten te communiceren of zien ze daarin kansen om talent aan te werven? En hoe delen werknemers informatie over hun loon en andere vormen van beloning? Wij zochten het voor je uit. 

Werknemers en werkzoekenden willen loon bespreekbaar maken

Onderzoek bij Indeed toont aan dat zowel werknemers als werkzoekenden over het algemeen positief staan tegenover een open loonbeleid. 44% van alle werkzoekenden vindt loontransparantie bijvoorbeeld doorslaggevend tijdens het solliciteren3; deze conclusie ligt ook in lijn met onze gegevens bij Indeed: vacatures die loon bevatten, ontvangen tot tweemaal meer sollicitaties4.

Over loon communiceren in vacatures blijkt effectief  

Als we kijken naar de inspanningen die leidinggevenden leveren, zien we ook een positieve trend. Ook de meerderheid van leidinggevenden en HR-beslissers bevestigt dat het open communiceren over loon een positieve invloed heeft op hun talentpool en recruitmentproces5

Looninformatie in lijn met missie van je organisatie 

Welke looninformatie werkgevers en werknemers delen en hoe ze dat doen, loopt sterk uiteen. Wat opvalt, is dat de looninformatie in vacatures vooral bestaat uit loonschalen, gemiddelden van lonen en extralegale voordelen die kandidaten krijgen6

De mate waarin bedrijven echter transparant zijn over loon, hangt grotendeels af van de informatie die werkgevers willen delen en hoe dit bijdraagt aan hun employer brand. Over welke extralegale voordelen je als werkgever communiceert, vertelt ook iets over hetgeen wat je als organisatie belangrijk vindt. En goed is om je daar bewust van te zijn en om een loonbeleid te voeren dat in lijn ligt met de missie van je organisatie.   

Loontransparantie is een spectrum 

Werknemers voelen zich het meest comfortabel om over hun loon te praten bij anderen die ook open zijn over hun loon en bij directe collega’s7. Is een collega open over loon? Dan vinden werknemers het dus makkelijker om ook zelf looninformatie te delen. Dat verklaart waarom werknemers de meeste kennis hebben over lonen binnen hun eigen organisatieniveau. Ze hebben namelijk een sterkere vertrouwensband met hun directe collega’s. 

Op het onderstaande loontransparantiespectrum zie je dat loontransparantie binnen het eigen niveau daarom het hoogst scoort, met een score van 22%. 

De linkerpijl wijst op een afnemende mate van loontransparantie, de rechterpijl op een toenemende mate van transparantie:  

Q. In hoeverre is je organisatie open over verloning? Selecteer alles wat van toepassing is.
Basis: werknemers (506), hr-beslissers (100)

Waarom loon soms nog taboe is, en hoe dit doorbreken

Steeds meer werknemers en HR-professionals erkennen de voordelen van een transparant loonbeleid. In de praktijk zien we ook dat steeds meer organisaties loontransparantie invoeren. Waar sta jij als leidinggevende op het bovenstaande loontransparantiespectrum? En welke transparantie is er nodig om het talent te vinden waar jouw organisatie behoefte aan heeft? 

Zeker is dat transparantie een onderdeel is van je talentstrategie. Uit onze bevraging blijkt dat leidinggevenden bijvoorbeeld liever niet meteen over loon communiceren met kandidaten om te vermijden dat ze vooral om financiële of andere extrinsieke beweegredenen zouden solliciteren. 

35% 
denkt dat werkgevers niet intern open over loon communiceren om te vermijden dat werknemers vooral extrinsiek of financieel gemotiveerd zouden zijn8

Onderzoeksvraag: Q. Wat is volgens jou de reden dat werkgevers niet open over verloning willen communiceren? 
Basis: werknemers (264), senior managers (50), hr-beslissers (44)
Bron: Indeed rapport naar de toekomst van compensatie (2023) 


Ook intern bestaat er bezorgdheid over de impact van een open loonbeleid. Als we aan HR-beslissers bijvoorbeeld vragen waarom hun organisatie niet open transparant is over loon in vacatures, geeft 49% aan dat dit volgens hen tot afgunst kan leiden onder collega’s. Ook werknemers zijn hierover bezorgd, maar dan voornamelijk omdat ze vinden dat looninformatie om gevoelige informatie gaat die tot hun privacy hoort. Een andere reden bij medewerkers is dat ze denken dat het hen zou kunnen demotiveren als alle collega’s van elkaar zouden weten hoeveel ze verdienen. 

Bronnen

1,2,3,5,6,7,8 Onderzoek naar de toekomst van compensatie, uitgevoerd tussen 4 en 16 juli 2023 door YouGov in opdracht van Indeed waarbij de data representatief zijn voor de Vlaamse arbeidsmarkt. 

4 Gegevens van Indeed (België) 

Hoe hou jij als leidinggevende rekening met deze bezwaren? En hoe kun je helder over het volledige loonpakket communiceren? Experten als professor arbeidseconomie Stijn Baert, Future of Work-deskundige Anita Lettink en arbeidspsycholoog Kilian Wawoe lichten het brede plaatje toe met concrete handvatten om je loonbeleid te verbeteren.