Wist je dat het vermelden van looninformatie in vacatures niet alleen méér maar ook nog eens meer relevante kandidaten oplevert? Steeds meer vacatures bevatten looninformatie en onderzoek toont nu aan dat dit effectief tot betere uitkomsten leidt. 

5 opvallende effecten van looninformatie in vacatures

Concrete informatie noemen over het loon: het blijkt een game changer in rekrutering. Werkzoekenden geven aan dat ze het belangrijk vinden. En ook recruiters merken het verschil. Het vermelden van looninformatie in vacatureteksten kan leiden tot meer sollicitanten, een betere kwaliteit van de kandidaten en lagere rekruteringskosten. De impact ervan reikt ook verder dan rekrutering. Loontransparantie draagt namelijk bij aan een sterkere employer brand en hogere retentie.  

#1 Meer sollicitaties

Vacatures met looninformatie hebben 25% meer sollicitatie-aanvragen, zo blijkt uit onderzoek1Onderzoek van Indeed in de VS vult hierop aan dat maar liefst 75% aangeeft eerder geneigd is te solliciteren op een vacature waarbij de loonmarge bekend is. Begrijpelijk, want duidelijkheid over verloning biedt kandidaten een stukje extra zekerheid en het geeft een indruk van de zwaarte en de waardering van de rol. Zeker als de beloning de verwachtingen overtreft, kan het veelbelovend talent dat twijfelt over de streep trekken om toch te solliciteren.

#2 Meer kwalitatieve kandidaten

Een loonindicatie geven bij een vacature trekt meer relevante kandidaten aan die akkoord gaan met de verloning. Hierdoor schep je als werkgever meteen de juiste verwachtingen en is het voor recruiters makkelijker om dit met kandidaten in een latere fase te bespreken. 

#3 Minder kosten bij rekrutering

Vacatureteksten waarin het loon wordt genoemd, hebben gemiddeld 40% lagere kosten per sollicitatie2. Logisch, want je krijgt met hetzelfde advertentiebudget meer geschikte sollicitanten. Je hoeft namelijk minder kandidaten af te wijzen en je hebt met jouw eerlijke en transparante bedrijfscultuur een streepje voor op andere werkgevers. Hierdoor kun je sneller de juiste nieuwe medewerkers aannemen en tegelijkertijd bijdragen aan meer inclusie en diversiteit

#4 Waardevol voor je talentwerving en employer brand

Helderheid over verloning. Het is goed voor je talentwerving én employer brand. Een organisatie die transparant is over verloning, loopt voorop in de markt en geeft blijk van een open en eerlijke beloningsstructuur, die gelijk is voor iedereen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijft het vaak nog een uitdaging. In België verdienen vrouwen 5% minder dan mannen die hetzelfde werk doen. 

Duidelijkheid over verloning kan een positieve invloed hebben op de manier waarop werkzoekenden naar je bedrijf kijken. Vacatureteksten zijn een ideale manier om dit onderdeel van je werkgeversmerk te belichten. Hierdoor laat je aan jouw arbeidsmarktdoelgroepen zien dat eerlijkheid, waardering en transparantie belangrijke waarden zijn in jouw organisatie. 

#5 Kandidaten komen eerder en blijven langer

Duidelijkheid over het loon creëert meer impact binnen rekrutering en op je bedrijf in het algemeen. Openheid en eerlijkheid dragen immers bij aan een aantrekkelijke werkomgeving waarin mensen zich gezien en gewaardeerd worden. En dit draagt vervolgens bij aan goede onderlinge verhoudingen. Er is minder onrust, minder onzekerheid en minder scheve ogen. Medewerkers voelen zich meer verbonden met de organisatie en staan minder open voor aanbiedingen van andere werkgevers. In onderzoek van Indeed zegt 83% dat zij zich loyaler ten opzichte van hun werk voelen als hun werkgever hen eerlijk beloont. 

1,2 Indeed data 2022 Q3