In een krappe arbeidsmarkt is referral recruitment een slimme strategie om sterk talent te rekruteren. Je medewerkers die als ambassadeurs van je bedrijf nieuw personeel helpen aanwerven: dat klinkt als een prima aanvulling voor je aanwervingsstrategie. Medewerkers die via een doorverwijzing bij je bedrijf terechtkomen, hebben daarnaast een grote kans om in je bedrijfscultuur te passen. Wat kun je doen om je referralprogramma tot een succes te maken? In dit artikel vind je tips en een overzicht met te vermijden valkuilen.

Waarom referral recruitment zo goed werkt

In informele vorm bestaat referral recruitment al sinds jaar en dag. Vaak weten je medewerkers bijzonder goed wat voor collega’s goed zouden passen in je organisatie. Een aanwerving die via via verloopt, is een bewezen succesmethode. Ook grootschalige studies op de werkvloer tonen aan dat nieuw talent dat door je eigen medewerkers wordt aangedragen, langer in dienst blijft en beter aansluit bij je bedrijfscultuur. Met referral recruitment motiveer je collega’s die rekruteren als ze voor elke aangeworven kandidaat een premie of bonus ontvangen. Is het een uitdaging om vacatures structureel in te vullen? Dan kan een programma voor employee referrals een deel van de oplossing zijn.

Voordelen van referral recruitment

Hieronder de 3 belangrijkste voordelen van referral recruitment in een notendop: 

  • Bestaande medewerkers voelen zich meer betrokken bij je bedrijf.
    Medewerkers die actief een bijdrage kunnen leveren aan de rekrutering van hun eigen collega’s, voelen zich gelukkiger door de extra inspraak die je hen met referral recruitment geeft. Hierdoor versterk je het employee engagement binnen je organisatie.
  • Je helpt je employer brand vooruit.
    Gelukkige medewerkers die zelf proactief en op een oprechte manier de kernwaarden van je bedrijf in de verf zetten, maken een goede indruk op potentieel talent dat je vacature leest.
  • Referral recruitment is doorgaans bijzonder kostenefficiënt.
    In vergelijking met andere wervingskanalen staat referral recruitment samen met interne rekrutering met stip bovenaan wanneer het aankomt op de return on investment van aanwervingsinspanningen.

Verbeter je strategie voor referral recruitment

Zelf aan referral recruitment doen dat nog beter werkt? Met de bouwstenen hieronder richt je vier stevige pijlers van efficiënt referral recruitment op:

Sterke bedrijfscultuur

Een goed uitgebouwde bedrijfscultuur is onmisbaar om je referralprogramma te doen slagen. Een positieve cultuur met aandacht voor welzijn op het werk fungeert als aantrekkingskracht voor nieuw talent en zorgt ervoor dat je sterke profielen kunt behouden. Zonder een sterke bedrijfscultuur is het moeilijker om je referralprogramma van de grond te krijgen. Je huidige medewerkers moeten zich in de eerste plaats verbonden voelen met de waarden, visie en missie van je bedrijf. Zo zorg je ervoor dat ze uitgroeien tot echte brand ambassadors die met plezier jouw teams bijstaan om nieuwe medewerkers aan te werven.

Rekruteringsstrategie

Referral recruitment moet altijd passen in het bredere kader van je overkoepelende rekruteringsstrategie. Dit betekent dat je ook hiervoor best een strategie ontwikkelt met concrete doelstellingen en bijbehorende KPI’s. Zo kun je intern de effectiviteit van je referral recruitment meten. Je kent je eigen sector het best: het is uiteraard logisch dat de verwachtingen voor de aanwerving van talent in een sector met tekorten anders zijn dan die in een sector met een arbeidsoverschot. Heb je beslist hoeveel aanwervingen je via interne doorverwijzing wil realiseren en hoe jij je medewerkers daarbij ondersteunt? Dan werk je die strategie best uit in een duidelijke regeling met een doorverwijzingsprocedure die je huidige medewerkers eenvoudig kunnen volgen. Zorg er ook voor dat ze via duidelijke communicatie op de hoogte zijn van het plan en wat de voorwaarden zijn om een bonus binnen te halen.

Beloning

Zorg ervoor dat de referral fee of verwijzingsvergoeding op voorhand duidelijk is afgesproken. De meest voor de hand liggende uitkering is een klassieke wervingsbonus in de vorm van extra loon. Die kun je na de ondertekening van een nieuw arbeidscontract na doorverwijzing laten uitkeren via de maandelijkse loonstrook. Je kunt ook kiezen voor een alternatieve vorm van beloning die fiscaal voordeliger is voor jou als werkgever en voor je medewerkers. Denk maar aan een extra bedrag als onderdeel van het cafetariaplan, waarmee je medewerker bijvoorbeeld gedeeltelijk een nieuwe smartphone of elektrische fiets kan financieren. En hoe groot moet die referral bonus precies zijn? Dat hangt af van de sector waarin je bedrijf opereert, de talentschaarste in de functies die je nodig hebt, en het gemiddelde loon van je huidige medewerkers.

Tools voor administratie en praktische ondersteuning

Een correcte administratie van verwijzingen is cruciaal. Wie in je bedrijf heeft welke kandidaat aangebracht, en hoe registreer je dat? En op welk punt in het sollicitatieproces breng jij je huidige medewerker op de hoogte van een mogelijke aanwerving na doorverwijzing? Zorg ervoor dat de softwarepakketten van je hr-teams goed geïntegreerd zijn om een vlotte communicatie en uitbetaling van bonussen te verzekeren. Naast software om registratie en opvolging van mogelijk talent te integreren met je bestaande hr-tools bestaan er ook online platformen die de verspreiding van vacatures door je medewerkers eenvoudiger maakt.

Win-winsituatie

Met een slim uitgebouwd traject voor referral recruitment sla je twee vliegen in één klap. Je betrekt je medewerkers actief bij de rekrutering van nieuw talent en geeft hen voor een deel zeggenschap over hun nieuwe collega’s. Tegelijkertijd vergroot je de kans op succesvolle aanwerving met een beter uitgebouwd employer brand en een kostenefficiënte manier om talent aan te trekken dat je via andere kanalen misschien zelfs helemaal niet zou kunnen bereiken. Met een overkoepelende strategie zorg je voor referral recruitment dat je hr-teams volop ondersteunt.