Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om een freelancer in te huren. Veranderingen in de werkcultuur leiden ertoe dat steeds meer professionals besluiten om als freelancer te werken. Op welke manier haal je als opdrachtgever het meeste uit deze ontwikkeling en waar let je op als je met freelancers wilt samenwerken? We verzamelden de belangrijkste inzichten voor jou.

Een freelancer inhuren: wat zijn de voordelen?

In Vlaanderen groeit het aantal freelancers, zo blijkt uit onderzoek van SERV . De laatste jaren stijgt het aantal freelancers zelfs binnen elke sector. 

Als opdrachtgever geniet je van vele voordelen om met freelancers samen te werken . Freelancers zijn vaak goedkoper en je loopt als opdrachtgever een stuk minder risico. Bovendien beschikken de meeste zelfstandige professionals over een flinke dosis vakkennis en bieden ze dankzij hun ruime ervaring verfrissende inzichten. 

4 tips voor een succesvolle samenwerking met freelancers

Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat je weet welke freelancers een perfecte match vormen en op welke manier je wilt samenwerken om de beste resultaten te bereiken. 

Ontdek deze vier onmisbare tips:

  1. Selecteer iemand die goed bij je bedrijfsidentiteit past

Toekomstgerichte rekruteringsstrategieën richten zich steeds meer op het versterken en uitdragen van je bedrijfsidentiteit. Volgens het Agency Councel van het zakenblad Forbes is het belangrijk dat je niet alleen medewerkers, maar ook freelancers kiest die bij je organisatie passen. Vraag freelancers daarom niet alleen naar hun tarieven en portfolio, maar ook naar hun werkwijzen en visie. In feite kun je de selectie grotendeels op dezelfde criteria baseren als wanneer je iemand in loondienst aanwerft. Benader jouw zoektocht naar de juiste persoon dan ook op deze manier. Want wat begint als een enkele freelance-opdracht, groeit vaak uit in een langdurig partnerschap.

Uitgaand van een langdurig partnerschap, is het ook belangrijk dat je freelancers duidelijk uitlegt wat de kernwaarden van je organisatie zijn. Want ondanks dat deze zelfstandigen officieel geen deel uitmaken van je bedrijf, handelen ze wel vanuit je organisatie. Hoe meer informatie je hen geeft, hoe beter ze in staat zijn om doelgericht te werken. Door hen bij je bedrijf te betrekken, versterk je hun betrokkenheid en dus ook hun prestaties. 

Als je een freelancer toegang moet geven tot vertrouwelijke informatie, kun je overwegen om eerst een geheimhoudingsverklaring op te stellen.

  1. Voorkom scope creep

Scope creep ontstaat wanneer opdrachtgevers de scope van hun freelance-opdrachten vergroten zonder dat ze deze bredere scope expliciet kenbaar maken aan hun freelancers. En hierdoor kunnen misverstanden en vertragingen ontstaan bij de oplevering. 

Je voorkomt scope creep door voldoende achtergrondinformatie te geven aan je freelancers, met een nauwkeurige briefing en heldere deadlines. Scope creep is een veelvoorkomend probleem waarbij de doelstellingen van het project uit het zicht verdwijnen. En wanneer er te veel scope creep optreedt, leidt dit mogelijk tot vertragingen, ondermaatse kwaliteit bij oplevering, budgetoverschrijding, spanningen en financiële conflicten. 

Scope creep vermijd je dus door al vanaf het begin duidelijk richting te geven aan je project. Hoe duidelijker jouw afspraken zijn, hoe groter de kans op een succesvolle samenwerking én op mooie resultaten. 

In je definitieve projectvoorstel kunnen deze onderdelen niet ontbreken:

  • Deliverables: Wees specifiek over de uit te voeren taken en projectonderdelen.
  • Deadlines: Koppel deliverables aan afzonderlijke deadlines, zodat je de voortgang of status van je project inzichtelijk maakt, opvolgt en bijstuurt, waar nodig.
  • Beloning: Kies tussen een uurtarief of prijs op projectbasis, afhankelijk van de duur en aard van elk project. 
  1. Beloon freelancers snel en eerlijk

Sommige bedrijven kiezen freelancers die relatief weinig geld vragen of proberen om hun prijs te verlagen tijdens onderhandelingen, bijvoorbeeld door hen meer zichtbaarheid of kenbaarheid te bieden in ruil voor werk. Probeer hier als bedrijf niet aan mee te doen en baseer je keuze op de vereiste vaardigheden en werkervaring voor een specifiek project, en niet op basis van de laagste kosten. 

Freelancers die weinig geld vragen of akkoord gaan met meer zichtbaarheid in ruil voor geld, beschikken vaak over minder expertise of zullen zich minder gewaardeerd en verbonden voelen met je bedrijf. En de kans is dan groot dat dit uiteindelijk een minder goed eindresultaat oplevert.

Goed om te weten is dat ook de duurdere freelancers uiteindelijk vaak goedkoper zijn dan vaste arbeidskrachten. Je bespaart tenslotte op alle extralegale voordelen en je betaalt alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren. Dat de kosten in eerste instantie hoog lijken, komt doordat freelancers zelf verantwoordelijk zijn voor hun belastingen, pensioen en verlof.

  1. Bevorder autonomie

Er zijn twee belangrijke redenen om je freelancers autonoom te laten werken:  

  1. De eerste is juridisch van aard. Zo is het belangrijk dat het voor de wet duidelijk is dat je opdrachtgever bent in plaats van werkgever. Vermeld dit daarom expliciet in je overeenkomst;   
  2. en bovendien stijgt hun productiviteit als ze autonomer kunnen werken. 

Zodra alle afspraken voor iedereen duidelijk zijn, is het belangrijk dat je vertrouwt op de expertise van jouw freelancers en hen niet te veel stuurt. Getalenteerde freelancers zijn namelijk specialisten die doelgericht te werk gaan, waardoor je productiviteit stijgt.