In een bedrijfscontext die voortdurend verandert, evolueert je talentmanagement mee. Hoe en waar je werknemers werken, verandert continu. Hierdoor zetten ze vaak andere en nieuwe talenten in, waardoor er ook meer nood is aan modern talentmanagement. Hoe waak je over de efficiënte werking van lopende operationele zaken, terwijl je vandaag al je bedrijf wilt klaarstomen voor het talent van morgen? In dit artikel ontdek je de drivers van toekomstig talentmanagement die je kunnen helpen om toptalent aan te trekken en te behouden in een concurrentiële arbeidsmarkt.

Hoe talentmanagement verandert

Hoewel het onmogelijk is om de toekomst met zekerheid te voorspellen, bieden trends en tendensen inzichten die helpen om een strategische inschatting te maken van je toekomstige talentmanagement. Zeker bij jongere generaties veranderen de verwachtingen over wat werk nu echt 'betekent'¹. In combinatie met historisch lage werkloosheidscijfers zorgt dat ervoor dat waardevol talent het voor het zeggen heeft op de arbeidsmarkt. In de toekomst zal talentmanagement vooral als doel hebben om data te verzamelen, waardoor het mogelijk is om betere keuzes te maken als het gaat om het werkgeluk van je werknemers en de groei van je bedrijf. Bedrijven die hun talentmanagement als een concurrentiële strategie inzetten, kunnen nieuwe uitdagingen beter het hoofd bieden. Dit zijn vier krachtige drivers om je huidig talentmanagement voor te bereiden op toekomstige uitdagingen:

Nadruk op medewerkersbeleving

Een positieve medewerkerservaring is van doorslaggevend belang om talent aan te trekken en te behouden. Als leidinggevende betekent dit voornamelijk dat je inzet op een ondersteunende werkomgeving, een goede werk-privébalans en opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. In het verleden volstond het vroeger voor veel organisaties om personeel te behouden op basis van salaris en extralegale voordelen. Dat is niet langer zo: sterke medewerkers zijn kieskeurig en kijken naar het totaalplaatje dat je als bedrijf kan bieden. Je werknemersbeleving concreet verbeteren kan op verschillende manieren. Denk maar aan een programma voor welzijn op het werk en flexibele werkuren. Een positieve werkcultuur die het welzijn van je medewerkers ondersteunt, moedigt samenwerking aan en zorgt voor een gevoel van verbondenheid tussen je teamleden.

Ook opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn cruciale instrumenten in het uitbouwen van je medewerkersbeleving. Trainingen helpen je om de ontwikkeling van je medewerkers te sturen en zorgen voor een breder palet aan talenten dat je flexibel kan inzetten in je bedrijf.

Gebruik van technologie

Technologische tools als recruitmentsoftware en platforms voor performance management zijn intussen helemaal ingeburgerd. Technologie speelt een sleutelrol in de vraag welke bedrijven erin slagen om hun employee experience en talentmanagement te stroomlijnen. Hieronder vind je 4 sleuteldomeinen waarin je technologie kan gebruiken om je HR-teams digitaal te optimaliseren:

 • Werving
  Recruitmentsoftware helpt om de screening en selectie van kandidaten te automatiseren. Met predictive hiring kun je ervoor zorgen dat je op een objectieve manier talent voorselecteert dat het best bij je bedrijf past.
 • Opleiding
  Digitale leerplatformen zorgen voor een eenvoudige online training die kan worden aangepast aan de specifieke behoeftes van individuele medewerkers. Dat geldt ook voor wie van thuis uit aan de slag is.
 • Prestatiemanagement
  Software voor performance management helpt om de prestaties van je medewerkers bij te houden en sneller op de bal te kunnen spelen met feedback. Zo help je je talent om werkpunten te identificeren en kun je als leidinggevende gerichte coaching en ondersteuning bieden.
 • Werknemersbetrokkenheid
  Met software meet je in weinig tijd en op vastgestelde tijdstippen de tevredenheid bij je medewerkers. Die feedback is heel waardevol, omdat je dan zicht krijgt op concrete verbeterpunten. 

Gegevensgestuurde besluitvorming

In het verlengde van technologie helpt ook data-analyse om je beslissingen op het gebied van talentmanagement te onderbouwen. Gegevens over relevante KPI’s en het blootleggen van achterliggende trends in recruitment, werknemerstevredenheid en verloop in je bedrijf helpen om trends en patronen te ontwaren die je informatie geven om betere beslissingen te nemen voor werving, ontwikkeling en behoud van talent.

Hoewel het belang van gegevensgestuurde beslissingen om talentmanagement te verbeteren almaar toeneemt, is het uiteraard niet de bedoeling dat technologie de taken van je HR-teams volledig overneemt en hen op die manier vervangt. Slimme technologie is een hulpmiddel dat je helpt om het werk van je teamleden te verlichten en ervoor te zorgen dat ze zich nog meer kunnen toeleggen op hun inzichten en ervaringen als HR-professional.

Wendbaarheid en flexibiliteit

De opkomst van thuiswerk en internationalisering vraagt om een flexibele strategie voor talentmanagement. Dat betekent dat je organisatie zich snel moet kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt en in je bedrijfsomgeving. Wat talentmanagement betreft, betekent dit dat je snel moet kunnen inspelen op nieuwe behoeftes en voorkeuren van medewerkers. Denk maar aan het aanbieden van flexibele werkregelingen, opleiding en de samenstelling van het loonpakket. Dat ligt helemaal in lijn met de veranderende verwachtingen over werkervaring die je werknemers hebben. Wendbaarheid en flexibiliteit zorgen dus voor een dubbel voordeel: je kan met je bedrijf beter inspelen op verandering, terwijl je gelijktijdig een meer aantrekkelijke werkomgeving voor je medewerkers creëert.

Geïntegreerde werkplek voor gedeelde meerwaarde

Geef je met je organisatie prioriteit aan de bovenstaande factoren? Dan ben je met je bedrijf beter voorbereid om op een geïntegreerde manier toptalent aan te trekken en te behouden in een concurrentiële arbeidsmarkt, terwijl je je menselijke kapitaal efficiënter beheert. Zo zorg je voor meerwaarde in je organisatie én voor je medewerkers. Je bedrijfsomgeving en je personeelsbestand zullen alleen maar dynamischer worden. Daarom is het van cruciaal belang om voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe trends en je recruitmentstrategie bij te stellen. Zo blijf je een stap voor op het pad naar beter talentmanagement.