Gelijke behandeling en beloning bij gelijkwaardig werk is een belangrijk thema in de arbeidsmarkt. Dit betekent dat werknemers hetzelfde behandeld worden en gelijk loon krijgen voor hetzelfde werk, ongeacht geslacht, etniciteit of andere irrelevante kenmerken. Het is niet alleen wettelijk verplicht om je hier als werkgever aan te houden, maar het draagt ook bij aan een goede moraal op de werkvloer en een sterke employer brand. Maar hoe zorg je voor gelijkheid in je organisatie? En hoe waarborg je dit? 

Wetgeving rondom gelijke behandeling en beloning

In Europa is er wetgeving die gelijke behandeling verplicht stelt en discriminatie verbiedt. Ook is er een Europese richtlijn in de maak om beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen extra aan te pakken. Aandachtspunten op de werkvloer zijn gelijke beloning bij gelijkwaardig werk, maar bijvoorbeeld ook een gelijke behandeling bij sollicitaties. Als je je als werkgever niet aan de wet houdt, kunnen er sancties volgen, zoals een schadevergoeding. In België bestaat er ook een wetgeving rond niet-discriminatie en de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Hoe zorg je als werkgever voor gelijke beloning?

Kijkend naar het principe van gelijke beloning bij gelijkwaardig werk is het allereerst van belang om een transparant en eerlijk loonbeleid te hanteren. Werknemers moeten begrijpen hoe hun loon is bepaald en welke criteria hiervoor zijn gebruikt. Zo kunnen ze nagaan waarom ze een bepaald loon ontvangen en ontstaat er ruimte voor discussie over eventuele ongelijkheid. Een transparant loonbeleid is ook belangrijk voor de employer branding van je organisatie. Potentiële werknemers willen graag weten hoe eerlijk en transparant een bedrijf omgaat met lonen, voordat ze besluiten om ergens te solliciteren.

De volgende drie stappen zijn van belang bij het realiseren van een transparant loonbeleid:

1. Beoordeel functies

Gelijke beloning begint met het beoordelen van functies, bijvoorbeeld met functieomschrijvingen. Dit houdt in dat je de taken en verantwoordelijkheden van elke functie vastlegt. Zo kun je bepalen welke functies gelijkwaardig zijn en dus hetzelfde loon moeten krijgen. 

2. Bepaal lonen

Het bepalen van lonen kan lastig zijn. Het is belangrijk om te kijken naar de marktwaarde van een functie en rekening te houden met de ervaring en kwalificaties van de werknemer. Ook biedt een cao, als je hierbij aangesloten bent, houvast. Pas wel op dat je niet onbewust vooroordelen meeneemt in je overwegingen. Dit kun je voorkomen door bij het bepalen van de lonen gebruik te maken van een functiewaarderingssysteem op basis van objectieve criteria, zoals opleidingsniveau of werkervaring.

3. Stel een beloningsbeleid op

Een helder beloningsbeleid is de derde stap naar transparantie. Het is belangrijk dat werknemers begrijpen hoe hun loon is opgebouwd, waar loonverschillen op zijn gebaseerd en hoe ze eventueel een hoger loon kunnen krijgen. Evalueer het beleid regelmatig. Zo zorg je ervoor dat het effectief blijft en dat er geen ongelijkheden insluipen.

Tips voor het waarborgen van een gelijke behandeling van werknemers

Naast een gelijke beloning is het ook belangrijk om een gelijke behandeling van werknemers te waarborgen. Dit houdt in dat je geen onderscheid maakt op basis van bijvoorbeeld geslacht, leeftijd of etniciteit. Hierbij zijn de volgende zaken van belang:

Nultolerantie tegen discriminatie

Een zerotolerancebeleid tegen discriminatie is noodzakelijk op elke werkvloer. Communiceer duidelijk dat discriminatie niet wordt getolereerd en dat er consequenties zijn voor werknemers die zich hier schuldig aan maken. Werk aan een open bedrijfscultuur en een veilige werkomgeving waarin mensen discriminatie kunnen en durven melden. Dit kan bijvoorbeeld door het aanstellen van vertrouwenspersonen of het introduceren van een anonieme meldlijn.

Trainingen over onbewuste vooroordelen en discriminatie

Bied trainingen aan om bewustwording te creëren rondom discriminatie en (onbewuste) vooroordelen. Dit zorgt er niet alleen voor dat zowel leidinggevenden als werknemers signalen vroegtijdig kunnen oppikken, maar het helpt ook om discriminatie bespreekbaar te maken en te voorkomen dat werknemers zich gediscrimineerd voelen.

Omarm diversiteit en inclusie

Een andere belangrijke tip om een ongelijke behandeling van werknemers te voorkomen, is om diversiteit en inclusie te verankeren in je organisatiecultuur. Denk aan het aannemen van werknemers met diverse achtergronden, maar ook aan het creëren van een werkomgeving waarin iedereen zich welkom voelt en de kans krijgt om te groeien. Focus op het gebruik van inclusief taalgebruik, het inbouwen van diversiteit in teams en het inrichten van de werkplek op een manier die rekening houdt met de behoeften van alle werknemers. 

Sta open voor feedback

Degenen die je het best kunnen vertellen of er sprake is van gelijke behandeling in je organisatie, zijn je werknemers zelf. Het is belangrijk om een cultuur te creëren waarin werknemers zich vrij voelen om eventuele zorgen of klachten te uiten zonder angst voor represailles. Plan regelmatig check-ins en evaluaties met werknemers, waarbij je openstaat voor feedback en suggesties voor verbetering. Door input van werknemers te waarderen en actie te ondernemen wanneer dat nodig is, ontstaat een werkcultuur waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt.