"Virtuele teammeetings bevorderen de betrokkenheid en het gevoel van samenhorigheid", licht Jan-Emmanuel De Neve toe. Als directeur van het Wellbeing Research Centre van de Amerikaanse University of Oxford, voert hij al jarenlang onderzoek naar welzijn. We vroegen hem waarom welzijn op het werk zo belangrijk is en wat werkgevers kunnen doen om dit te bevorderen.

Mentale gezondheid staat onder druk

Wat verstaan we eigenlijk onder ‘welzijn’? “Ten diepste gaat welzijn om ‘hoe het gaat’. Met jezelf, met je omgeving en welk gevoel dit je geeft”, legt De Neve uit. Dat klinkt eenvoudig, maar als je kijkt naar de context van de werkplek, hebben vele factoren invloed op het welzijn op het werk. Denk bijvoorbeeld aan gezondheid, sociale cohesie, betrokkenheid, salaris, beloning, werkplezier en voldoening. Het blijkt dat deze factoren heel belangrijk blijven, hoewel de prioriteiten verschuiven. Waar zouden werkgevers zich op dit moment op moeten richten? 46% van de Belgische werkenden ervaart mentale problemen, zo blijkt uit ons onderzoek naar mentaal welzijn. In dit rapport vind je inzichten en concrete tips om het welzijn van je medewerkers te ondersteunen.

Professor Jan-Emmanuel De Neve | Geassocieerd Hoogleraar Economie en Directeur van het Wellbeing Research Centre van de Amerikaanse University of Oxford 

Professor Jan-Emmanuel De Neve | Geassocieerd Hoogleraar Economie en Directeur van het Wellbeing Research Centre van de Amerikaanse University of Oxford 

Sociale cohesie versterken

Wat als je werknemers de voorbije jaren geleerd hebben om zich aan te passen aan een nieuwe manier van werken, maar de inflatie aanhoudt en er mogelijk een nieuwe crisis ontstaat? Om je hierop voor te bereiden, is het nodig om te blijven inzetten op verbondenheid op het werk. “Onderzoek naar traumatische gebeurtenissen als kernrampen of tsunami’s doen vermoeden dat gemeenschappen met hechte sociale banden en een sterk sociaal kapitaal beter omgaan met beproevingen”, aldus De Neve.

Je actief betrekken bij het welzijn van je werknemers

De Neve adviseert werkgevers om zich actief te betrekken bij het welzijn van hun medewerkers. Dat kan vanuit empathisch leiderschap en aandacht voor werkdruk bij werknemers en strategieën om hun werkstress te verlagen.

De onderlinge verbondenheid kan je ook versterken door een D&I strategie te ontwikkelen, waardoor er aandacht is voor het individu en waarbij medewerkers zich meer bewust worden van vooroordelen.

Een andere manier om het welzijn van je werknemers te ondersteunen, is door hen te laten kiezen waar en wanneer ze werken; al is hiervoor de juiste omkadering nodig, licht De Neve toe: “Als er geen fysiek kantoor meer is, is het voor het management extra belangrijk om in te zetten op transparantie en openheid over de strategie en de toekomst van de organisatie". Dit helpt om onzekerheden weg te nemen en geeft medewerkers een gevoel van controle. Bovendien kunnen werknemers dan hun tijd efficiënter indelen en draagt dit bij aan hun productiviteit. Onderzoek van De Neve wijst uit dat medewerkers tot 20% productiever zijn als ze zich gelukkiger voelen.

Blijf werken aan verbondenheid, ook bij remote werkers

Belangrijk is om regelmatig virtuele teammeetings of bedrijfsbrede Q&A-sessies te organiseren. Regelmatige, transparante en eenduidige communicatie neemt veel onrust weg en zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is en betrokken blijft. Bovendien bevordert deze aanpak het gevoel van verbondenheid en de bereidheid er ‘samen de schouders onder te zetten’, ook als velen remote aan het werk zijn.